Annonse

Analytisk tenkning kan undergrave troen på en gud
Personer som har en analytisk tenkemåte tror sjeldnere på en gud. Det viser et stort forskningsprosjekt, skriver tidsskriftet Science.
Forskningsresultatet sier at religiøs tro kan ha mer med den menneskelige psyke, enn hva mange sterkt religiøse skulle ønske.
Studien er utført ved University og British Columbia og belyser spørsmålet om et analytisk tankesett undergraver religiøs tro. Undersøkelsen bygger på tidligere studier som tyder på at troen er forankret i den intuitive delen av menneskets tankessystem. Mennesket har «to deler» i hjernen, den intuitive delen er den delen mennesker bruker når de tar beslutninger basert på instinktet. Den andre delen av menneskets tankessystem fokuserer mer på fornuft og rasjonalitet når hjernen behandler informasjon. Systemene jobber hovedsaklig parallelt, men det rasjonell tenkning kan overstyre intuisjonen.


Logikk-oppgaver
I studien ble deltagerne bedt om å svare på tre logikkoppgaver, deretter ulike spørsmål omkring troen deres.

Oppgavene ble brukt til å teste om deltagerne svarte intuitivt eller rasjonelt. De som valgte mer intuitive svar på disse oppgavene var mer sannsynlig sterkt religiøse, selv når forskerne kontrollerte IQ, utdanning, politisk orientering, og andre faktorer som kunne ha spilt inn.
–Ikke satt i stein

Så betyr dette at religiøs tro kan bli undergravd med bare litt ekstra mental anstrengelse? Har Los Angeles Times spurt Nicholas Epley, en sosial-psykolog ved University of Chicago.

–Ikke egentlig, men det viser at troen ikke er satt i stein. Det er en illusjon at hjernene våre er mer statisk enn de faktisk er, sier han.

– Hvis du tror at analytisk tenkning er veien å gå for å forstå verden nøyaktig, kan du se på dette som bevis på at det å være religiøs ikke er særlig fornuftig, sier han.

–Men hvis du er en religiøs person, tror jeg du tar dette beviset som at Gud har gitt deg et system for at troen åpenbarer seg for deg som sunn fornuft, tror Epley.

(Dagen)