Annonse

Stadig færre tar abort i USA
Antall aborter i USA har siden 1990-tallet vist en nedadgående kurve. I 2009 var avbrutte graviditeter 38.000 færre enn året før. Samtidig blir abortmotstanderne flere, noe som kan være en forklaring på nedgangen.
Det er det amerikanske smitteverninstituttet Centers for Controll and Prevention (CDE) som i en fersk rapport dokumenterer den nedadgående aborttrenden i USA. Og det er en utvikling som hilses velkommen.

– Jeg er glad for at antall aborter reduseres. Vi har sett en ganske jevn nedadgående trend siden 1990. Tilsammen har tallene gått ned med nesten 25 prosent, og det er veldig bra, sier Michael J. New, professor i statsvitenskap ved universitetet i Michigan-Dearborn til det katolske nyhetsbyrået Catholic News Agency (CNA).


Økt abortmotstand

Professoren mener det er vanskelig å peke på en direkte årsak til nedgangen, men har tror en kombinasjon av flere forklaringer. Noe av dette kan henge sammen med felles lovverk, færre abortklinikker i flere deler av landet og holdningsendring til abort.

En gallupundersøkelse fra 2009 viser nemlig at en stor majoritet av den som ble spurt, var prolife-tilhengere.

– I ærlighetens navn må det sies at vi ikke har så mye forskning som viser sammenhengen mellom den allmene opinionen og abortstatistikk, men jeg tror det er noe man burde tatt i betraktning, sier New.

Data over hvor mange kvinner som velger og fullføre svangerskapet etter kontakt med prolife-arbeidere, var få. Men organisasjonen 40 dager for livet som leder riksdekkende bønnegrupper og som tar kontakt med kvinner utenfor abortklinikkene, forteller at man under en kampanje i 2009 reddet 430 barn fra å bli abortert bort.


Uenige forskere

Men det er ikke alle som er enig i professor New sitt syn på hvorfor antall aborter reduseres. Flere forsker sier til nyhetsbyrået Associated Press (AP) at forklaringen snarere tvert i mot handler om økt bruk og mere effektive prevensjonsmidler. New stiller seg seg tvilsom til en slik teori.

– Det finnes ingen bevis som styrker dette. Jeg har ikke sett noe som helst data på at kvinner fra og med 2009 skulle ha begynte å ta i bruk prevensjonsmidler oftere, eller at de skulle være mer effektive. Jeg tror dette bare er gjetninger, fastholder professoren.

Rapporten fra smitteverninstituttet viser for øvrig at 12 kvinner døde av komplikasjoner i forbindelse med abort bare i 2008, noe som er dobbelt så mange som året før. I følge LifeSiteNews er dette det høyeste antall abortrelaterte dødsfall siden 1994.

(Dagen)